Skip links

Circular RD 28/ 2018

Apreciat client,

Després de la publicació del RD 28/ 2018 on s’estableix el nou SMI i d’altres novetats laborals prou significatives que canvien  pel dia a dia de les empreses, els detallem a forma de resum i esquemàticament  els punts més importants  per a que estiguin assabentats dels mateixos i en tot cas, puguin contactar amb nosaltres per si necessiten mes informació al respecte.

 1. Varien substancialment les cotitzacions de les treballadores de la Llar
 2. Els contractes de treball de menys de 5 dies , tenen una cotització extra amb recàrrec
 3. Noves formes de cotització pels becaris
 4. Desapareix el Sistema de Bonus Malus per a baixa sinistralitat laboral
 5. Noves cotitzacions per a treballadors autònoms i noves cobertures obligatòries
 6. Desaparició de contractes de treball importants com : emprenedors, formació fins a 30 anys, garantia juvenil…
 7. Canvis en la regulació de les pensions

Complementàriament  la Inspecció de Treball amb el seu pla ( 2018-2010 ) te oberts 55 programes específics de seguiment , entre els quals, destaquem els següents :

 • Contractes de treball temporals.
 • Horaris de contractes i jornades de Temps parcial ( justificació documental diària)
 • Igualtat salarial entre dones i homes
 • Plans d’igualtat
 • Becaris
 • Control de les eines i mecanismes de prevenció en Assetjament laboral, moral i sexual a totes les empreses

Donada la característica tant especifica,  alhora que de quotidiana utilitat i dels quals la Inspecció fa seguiment especial, durant el mes de Febrer els convocarem a diverses reunions per ampliar-los la informació del que creiem de vital compliment per part de les empreses, i així evitar sancions i càrrecs innecessaris derivats de l’actuació Inspectora.

Així mateix, els tindrem al corrent de la resolució que hi ha pendent de publicació en referència al possible obligatori registre de la jornada laboral de tots els treballadors, tant  siguin de jornada completa o parcial.

Join the Discussion