Skip links

SERVEIS

CODIS ÈTICS EMPRESARIALS

És el Document que recull els VALORS DE L’EMPRESA i constitueix la seva declaració de PRINCIPIS amb la finalitat de donar-los a conèixer a la Societat.
Actua com a GUIA DEL COMPORTAMENT ÈTIC que regula la conducta de personal intern: òrgan d’administració, Directius, Treballadors, etc, … i també les relacions de l’empresa amb els seus clients, proveïdors, distribuidors, …

MÉS INFORMACIÓ

POLÍTIQUES INTERNES I CODIS DE CONDUCTA

Recull de normes internes d’obligat compliment pels treballadors on l’empresa regula amb el necessari detall les conductes i els procediments que considera importants pel seu bon funcionament.

MÉS INFORMACIÓ

PROTOCOLS EN PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT A L’EMPRESA

Tenen com a finalitat la prevenció de tot tipus d’assetjament -sexual, moral, per orientació sexual, …- per tal d’evitar la comissió d’aquests comportaments i les seves conseqüències i, en tot cas, detectar i corregir de forma eficaç els incompliments que es puguin produir.

MÉS INFORMACIÓ

PLANS D’IGUALTAT

Conjunt de mesures establertes en una empresa per garantir que treballadores i treballadors participin per igual en la promoció i formació, tinguin les mateixes condicions laborals i s’equilibri la presència de dones i homes en el conjunt de la plantilla.

MÉS INFORMACIÓ

COMPLIANCE LABORAL

Instrument global que comprèn un conjunt de procediments i sistemes de control interns, elaborats de forma sistemàtica i objectiva, per a la prevenció, identificació i gestió desl riscos per incompliment de normativa socio-laboral, interna i externa.

MÉS INFORMACIÓ

COMPLIANCE PENAL

Instrument necessari per evitar la responsabilitat penal de les societats derivada del delictes comesos pels seus empleats, directius, administradors o col.laboradors quan les accions delictives beneficïin directa o indirectament a les empreses.

MÉS INFORMACIÓ

AUDITORIA LABORAL

Verificació de l’adequació socio-laboral amb examen i anàlisi detallat del grau de compliment de la normativa laboral i de seguretat social en una empresa amb finalitat d’avaluar els riscos existents.

MÉS INFORMACIÓ

RSC

Es denomina Responsabilitat Social Corporativa a la forma de dirigir les empreses basada en el compromís amb la millora de la societat i l’entorn, abarcant els diferents àmbits de la gestió empresarial: drets humans, protecció de la salut, medi ambient, causes socials, etc.

MÉS INFORMACIÓ

ÚLTIMES NOTÍCIES

SERVEIS

CODIS ÈTICS EMPRESARIALS

És el Document que recull els VALORS DE L’EMPRESA i constitueix la seva declaració de PRINCIPIS amb la finalitat de donar-los a conèixer a la Societat.
Actua com a GUIA DEL COMPORTAMENT ÈTIC que regula la conducta de personal intern: òrgan d’administració, Directius, Treballadors, etc, … i també les relacions de l’empresa amb els seus clients, proveïdors, distribuidors, …

MÉS INFORMACIÓ

POLÍTIQUES INTERNES I CODIS DE CONDUCTA

Recull de normes internes d’obligat compliment pels treballadors on l’empresa reglamenta amb el necessari detall les conductes i els procediments que considera importants pel seu bon funcionament.

MÉS INFORMACIÓ

PROTOCOLS PREVENTIUS DE L’ASSETJAMENT A L’EMPRESA

Tenen com a finalitat la prevenció de tot tipus d’assetjament -sexual, moral, per orientació sexual, …- per tal d’evitar la comissió d’aquests comportaments i les seves conseqüències i, en tot cas, detectar i corregir de forma eficaç els incompliments que es puguin produir.

MÉS INFORMACIÓ

PLANS D’IGUALTAT

Conjunt de mesures establertes en una empresa per garantir que treballadores i treballadors participin per igual en la promoció i formació, tinguin les mateixes condicions laborals i s’equilibri la presència de dones i homes en el conjunt de la plantilla.

MÉS INFORMACIÓ

COMPLIANCE LABORAL

Instrument global que comprén un conjunt de procediments i sistemes de control interns, elaborats de forma sistemàtica i objectiva, per a la prevenció, identi cació i gestió desl riscos per incompliment de normativa socio-laboral, interna i externa.

MÉS INFORMACIÓ

COMPLIANCE PENAL

Instrument necessari per evitar la responsabilitat penal de les societats derivada del delictes comesos pels seus empleats, directius, administradors o col.laboradors quan les accions delictives beneficiin directa o indirectament a les empreses.

MÉS INFORMACIÓ

AUDITORIA LABORAL

Verificació de l’adeqüació socio-laboral amb exàmen i anàlisi pormenoritzat del grau de compliment de la normativa laboral i de seguretat social en una empresa amb finalitat d’avaluar els riscos existents.

MÉS INFORMACIÓ

RSC

Es denomina Responsabilitat Social Corporativa a la forma de dirigir les empreses basada en el compromís amb la millora de la societat i l’entorn, abarcant els diferents àmbits de la gestió empresarial: drets humans, protecció de la salut, mediambient, causes socials, etc.

MÉS INFORMACIÓ

ÚLTIMES NOTÍCIES